Starta eget företag

Har du en idé och vill starta ditt eget företag? Låt oss hjälpa dig att förverkliga den.

CampanileGroup hjälper dig med att starta upp ditt företag. Vi kan hjälpa dig med allt från att vara bollplank vid uppstart, hjälpa till att jobba fram din affärsplan och kostnadskalkyl till att råda dig med vilken företagsform du ska välja. Vi har verktygen och kompetensen för att hjälpa dig med att förverkliga din idé.

Att bygga upp en långvarig relation med sin redovisningskonsult är ett bra tips även när företaget är under tillväxt eftersom vi kan finnas där som stöd under själva tillväxtprocessen.

Kontakta oss på Info@CampanileGroup.se