CampanileGroup ger ert företag struktur

Med en skräddarsydd plan kan vi vara ert bollplank under alla faser av ert företagande.

Vid uppstart av ert företag:

 • Formulera affärsplan
 • Upprätta budget
 • Ge råd, coaching och vägledning

När ni kommit igång:

 • Upprätta rutiner, skapa struktur och riktlinjer
 • Förbättra lönsamhet
 • Utarbeta o genomföra aktiviteter för att nå önskade mål
 • Utveckla ert företag i den riktning ni önskar
 • Fusion, bolagsförpackning
 • Förbereda företaget för försäljning
 • Stötta i processer kring ut- eller avveckling, uppköp och försäljning
 • Genomgång inför köp av företag
 • Upprätta eller se över avtal o kontrakt

Vi ser till att ni har det stöd och resurser som behövs i varje situation

Kontakta oss på Info@CampanileGroup.se