Förlängt stöd vid sjukdom

Regeringen föreslår förlängda åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19.

Följande åtgärder förlängs enligt förslaget:

  • Ersättningen för karensavdrag för anställda.
  • Ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna.
  • Ersättning för vissa riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper.
  • Det slopade kravet på läkarintyg under de första 14 dagarna.
  • Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader.

Åtgärderna gäller för närvarande till och med 30 juni 2021 (se 21:148) och förlängs enligt förslagen till och med 30 september 2021. De skarpa förslagen ska lämnas i en kommande ändringsbudget.