Fler uppgifter i begäran om utbetalning (ROT/RUT)

För att komma åt fusket med HUS-tjänsterna ska fler uppgifter lämnas vid begäran om utbetalning från Skatteverket. Begäran ska bara kunna lämnas elektroniskt och utbetalningarna ska bara göras till ett konto som tillhör utföraren.

Utökad uppgiftsskyldighet
Riksdagen har bland annat beslutat att fler uppgifter ska lämnas vid begäran om utbetalning från Skatteverket.

Utöver uppgifter om köpare och utförare av tjänsten ska underlaget till begäran om utbetalning idag innehålla debiterad ersättning för husarbeten, betalt belopp, betalningsdatum och det belopp som utföraren begär från Skatteverket. Begäran om utbetalning ska även innehålla:

  • uppgifter om antalet arbetade timmar
  • debiterad ersättning för material
  • debiterad ersättning för annat än arbete och material
  • vilken typ av HUS-arbete som har utförts.

Lämnas elektroniskt
En begäran om utbetalning kan idag lämnas både på papper och i elektronisk form. Enligt Skatteverket innehåller de blanketter som lämnas på papper fler fel än om begäran lämnas elektroniskt. När en elektronisk begäran lämnas görs en automatisk kontroll av att alla obligatoriska uppgifter finns med och det finns en viss formaliakontroll. Riksdagen har nu beslutat att en begäran om utbetalning alltid ska lämnas elektroniskt.
Om det finns särskilda skäl får Skatteverket ge dispens från kravet. Exempel på särskilda skäl kan vara att utföraren just har påbörjat sin verksamhet eller att det inte skäligen kan krävas att utrustning skaffas inom kort.
Befrielse ska kunna medges för högst sex månader och ansökan om befrielse ska göras senast 30 april 2015.

Inte möjligt att blanda fakturor i begäran om utbetalning
Det är inte möjligt att blanda fakturor som är betalda innan 1/4 2015 med fakturor som är betalda efter 31/3 2015 i en och samma fil, utan du måste istället göra två olika filer där du delar upp dina fakturor. Detta eftersom det är olika format som gäller för de olika tidsperioderna.

Utbetalning till utförarens konto
Enligt dagens regler finns det inga krav på att det konto som man anmält ska tillhöra utföraren utan det går bra att välja att en eller flera utbetalningar ska gå in på någon annans konto. Detta innebär att systemet är känsligt för bedrägerier. Riksdagen har därför beslutat att utbetalningen alltid ska ske till ett konto som tillhör utföraren eller någon inom samma koncern.

Ikraftträdande
Ovanstående bestämmelser ska börja tillämpas första gången på begäran om utbetalning som avser arbete som har betalats av köparen efter 31 mars 2015.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *