Extra skattefri gåva

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på sammanlagt 1 000 kr inklusive moms/anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda under 2020. Detta är alltså en ”extra” skattefri gåva som arbetsgivare kan ge anställda enligt dagens regler.

Skattefriheten för denna extra gåva gäller från 1 juni – 31 december 2020.

Gåvan får inte vara ersättning för arbete och precis som för andra skattefria gåvor, får gåvan inte lämnas i form av pengar. Med pengar avses även andra betalningsmedel som kan bytas mot pengar. På samma sätt som förutsätts för julgåvor ska det vara fråga om en gåva som ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.

Bakgrunden till denna extra gåva är att många företag och kommuner vill hjälpa till att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Anställda kan till exempel få presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Ikraftträdande

Den tillfälliga skatte- och avgiftsfrihet för gåva till anställda träder i kraft 1 juni 2020.