Deklarationer för företag

Deklarationer är årliga handlingar där inkomsttagare som både är juridiska och fysiska personer redovisar och rapporterar hur mycket pengar som har intjänats under året och hur mycket skatt som måste betalas. Deklarationen lämnas in till skattemyndigheten och innehar den information som skattskyldiga behöver lämna till Skatteverket, en blankett som kallas inkomstdeklaration levereras till inkomsttagarens folkbokföringsadress och i den står beloppet som intjänats under det föregångna året och hur mycket skatt som har betalats.

deklarationer för företagHos oss på CampanileGroup får du och ditt företag hjälp med företagets alla deklarationer löpande. Vi kan även hjälpa dig som företagare med din egen deklaration. Oavsett om det gäller skattedeklarationer, momsdeklarationer eller något annat så hjälper vi dig. Vi befinner oss i Lindesberg strax utanför Örebro men hjälper företag över hela Sverige. Välkommen till oss!

Både som företag och privatperson går det sedan något år tillbaka att skicka in deklarationen digitalt via Skatteverket, exempelvis på telefonen eller datorn. På det här sättet underlättas processen och chanserna ökar att deklarationen inte fastnar på att en underskrift saknas eller att alla papper och underlag måste sorteras och hålla reda på, kommer inte deklarationen in i tid kan en hög förseningsavgift behöva betalas. Enligt Skatteverket var det lite mindre än hälften av de företag som lämnade näringsbilaga förra året deklarerade helt digitalt. Signaturen görs med hjälp av e-legitimation och har ett företag inte möjlighet att deklarera innan det sista datumet finns det möjlighet att begära anstånd med deklarationen.

Skattedeklaration

Alla företag måste lämna en skattedeklaration till Skatteverket, både om företaget har anställda eller inte. Skattedeklarationen är en deklaration för moms- och arbetsgivaravgifter och företag som har anställda måste lämna in den månadsvis medans enskilda näringsidkare kan välja att lämna in den antingen månadsvis eller kvartalsvis. För företag som har en omsättning under 40 miljoner lämnar in den 12:e varje månad medans de som har omsättning över 40 miljoner lämnar in den 26:e varje månad. Samtidigt som skattedeklarationen lämnas in ska eventuella avgifter för arbetsgivaren betalas in till skattekonto.

Momsdeklaration

I en momsdeklaration finns företagets redovisning av ingående och utgående moms, företag ska betala och redovisa moms för varor och tjänster som verksamheten gör affärer inom. I de flesta fall är företag som säljer en tjänst eller vara skyldig att lägga till moms på tjänstens eller varans pris. Varor eller tjänster som sjukvård, social omsorg, artist arvoden, försäkringstjänster och även bank- och finanstjänster är inte momspliktiga. Momsen ska betalas in av företaget genom Skatteverket till staten.

Momsen redovisas i momsdeklarationen som också kallas för mervärdesskattedeklaration, varje redovisningsperiod ska företaget redovisa både ingående och utgående moms. Det är skillnaden mellan den ingående och utgående momsen som finns till grund för om verksamheten måste betala eller får tillbaka pengar. Även om företaget inte har någon moms att redovisa under en viss period ska det ändå skickas in en momsdeklaration, redovisas ingen moms alls kan verksamheten bli skönsbeskattad och bli skyldig att betala en förseningsavgift. Att bli skönsbeskattad betyder att Skatteverket gör en undersökning av den skattskyldiges skatteunderlag eller momsunderlag och beslutar därefter om vilket momsbelopp som företaget ska betala.

Inkomstdeklaration

Precis som privatpersoner måste också alla företag redovisa sitt ekonomiska resultat i form av en inkomstdeklaration, den här deklarationen lämnas till Skatteverket till skillnad från årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket. Inkomstdeklarationen innehåller information om hur mycket skatt som företaget ska betala och eventuellt också få utbetald. I Sverige finns komplexa skatteregler och beroende på vilken bolagsform som företaget besitter gäller olika blanketter. Bolagsformen spelar också roll när det kommer till deklarationstidpunkt för företaget och vilket räkenskapsår verksamheten har bestämmer också tidpunkten. Det finns fyra olika inkomstdeklarationer som är aktuell för olika företagsformer:

Inkomstdeklaration 1 – Enskild firma, delägare i handelsbolag och privatpersoner

Inkomstdeklaration 2 – Aktiebolag, ekonomisk förening

Inkomstdeklaration 3 – Ideella föreningar och stiftelser

Inkomstdeklaration 4 – Handelsbolag där en delägare deklarerar själva företaget

Skillnaden mellan självdeklaration och inkomstdeklaration

Självdeklaration och inkomstdeklaration är egentligen en och samma sak, begreppet inkomstdeklaration används oftare eftersom blanketten som skickas från och in till skattemyndigheten heter Inkomstdeklaration. I skattelagstiftningen benämns begreppet som självdeklaration och ofta benämns det också bara som deklaration. Underlaget för skatten kallas för taxering och till skatten på taxeringen används begreppet debitering.

Preliminär inkomstdeklaration

Den preliminära inkomstdeklarationen används som underlag när den debiterade preliminära skatten ska beräknas, detta gäller om du har F-skatt eller SA-skatt eller ska ansöka om F-skatt och inkomsten beräknas att öka under det kommande året. Utan den preliminära inkomstdeklarationen används ett schablonvärde för att bestämma vilken skatt som ska betalas under året. Risken för en stor differens mellan den uppskattade och den faktiska skatten för det påtalade beskattningsåret minskar genom att lämna den här uppskattningen av inkomst i förväg till Skatteverket.

Att tänka på inför deklaration

Om företaget bedrivs som en enskild firma finns det möjlighet att göra avsättningar till periodiseringsfonder och expansionsfonder. Detta innebär att den beskattningsbara inkomst för året minskar, så småningom kommer beloppet beskattas men det finns möjlighet att vänta med det och skatta beloppet senare. Det ska vara värt att tänka på att det kan finnas räntekostnader för fonder som pengarna avsätts till, aktiebolag kan även de sätta av delar av vinsten och detta utförs med företagets deklaration. Om den enskilda firman har gått med förlust under året, är max 5 år gammalt och personen med firman har haft inkomst från antingen arbete eller pension under tiden går det att utföra ett allmänt avdrag för förluster på max 100 000 kr. Det går också att spara underskottet till senare år för att möjligtvis kunna dra av det mot ett framtida överskott i företaget. Deklarationer kan vara komplicerade att gå igenom själv som företag, det blir lättare fel och mängden arbetstid ökar markant. En bokföringsbyrå hjälper till med allt från deklaration, redovisning, bokföring och lönehantering, de besitter gedigen kunskap och erfarenhet för att garantera att lagar följs och processen blir effektiv.

Stockholm Hägersten Fruängen