Apple-klocka och penna

Kan man göra avdrag för en smarta klockor eller dylikt? Är det en skattepliktig förmån för ägaren i ett fåmansföretag? Många frågor oss och svaret blir:

Ar detta är ett arbetsredskap eller inte – om det är ett arbetsredskap så kan kostnaden tas i företaget utan att en förmån uppkommer. Om det inte är ett arbetsredskap är det istället en skattepliktig förmån. I båda fallen är kostnaden avdragsgill.

Det går alltså inte ge ett generellt svar på frågan, utan det beror på omständigheterna.